Blog, right on track

Getting into the derby stance / Przyjmowanie pozycji derbowej

Regardless of the type of skating you do, there is an ideal form that will improve your performance and help you avoid unnecessary pain/injury. For roller derby, this is the classic roller derby stance and one of your first derby lessons. / Niezależnie od tego, jaki rodzaj jazdy na wrotkach uprawiasz, istnieje idealna postawa, która poprawi twoją wydajność i pomoże Ci uniknąć niepotrzebnego bólu czy kontuzji. W roller derby jest to klasyczna postawa derby (derby stance) i to jedna z pierwszych lekcji w nauce roller derby.

Blog, News from, News from ...

Short Track Roller Derby: A New Way to Build Derby / Short Track Roller Derby: Nowy sposób na rozwój!

What is Short Track Roller Derby? What are the rules? Is it a good idea to play? Read the article and find out! / Co to jest Short Track Roller Derby? Jakie są zasady? Czy to dobry pomysł na mecze? Przeczytaj artykuł i się przekonaj.