Ask Molly, Blog

Ask Molly!

Are you struggling with some skills? Need advice on gear? Not sure what drills would be best for your team? Have questions about WFTDA? Looking for training tips? We are here to help! Email us at whatabout.magazine@gmail.com with the subject “Ask Molly”  and the one and only Molly “Master Blaster” Stenzel will answer all of your concerns!

Molly "Master Blaster" Stenzel
Molly “Master Blaster” Stenzel – skate expert

In the derby world, Molly needs no introduction. But just to remind you – here are some quick stats:

She started playing roller derby after moving to Berlin in 2008. She was a fan of the game in the US, but only first joined a team when her friend decided to start a team in Berlin and, since she was new to the city,
“I thought it would be a great way to build my own social circle, and boy did I ever.”

She and her friends started the QUAD Shop in 2011,  when the only way to get equipment was to order it  directly from the US. “It was terrible, if someone got the wrong size, there was no way to return or exchange anything. We really wanted to help  skaters and teams grow and have the safest and best equipment.  It was important to us  that QUAD isn’t just about selling skates, but about supporting the whole community.”

She has skated nine seasons with Bear City Roller Derby and one season with the  London Rollergirls. She mostly jams but has spent a lot of time pivoting this season.

She has been a volunteer for WFTDA since 2012 when Bear City Roller Derby became  members.  She joined the Competitive Play Committee when it started and helped create strategies and structures for WFTDA play, ultimately taking over the Chair position.  Last year, she was elected President and is currently volunteering on the Board of Directors.

Wersja polska:

Czy masz problemy z niektórymi umiejętnościami? Potrzebujesz porady na temat sprzętu? Nie wiesz, jakie ćwiczenia będą najlepsze dla Twojej drużyny? Masz pytania dotyczące WFTDA? Szukasz wskazówek treningowych? Jesteśmy tutaj aby pomóc! Wyślij do nas e-mail whatabout.magazine@gmail.com temat: Ask Molly, a jedyna i niepowtarzalna Molly “Master Blaster” Stenzel odpowie na wszystkie twoje pytania!

W świecie derby Molly nie trzeba przedstawiać, ale tylko po to, żeby wam przypomnieć – oto szybkie podsumowanie:

Zaczęła grać w roller derby po przeprowadzce do Berlina w 2008 roku. Była fanką derby już w Stanach, ale jako zawodniczka zadebiutowała dopiero, kiedy jej przyjaciółka zdecydowała się założyć drużynę w Berlinie. “Pomyślałam, że to świetny sposób na poznanie nowych ludzi. I o rety! Udało się!”

Wraz z przyjaciółmi założyła QUAD Shop w 2011 roku, kiedy jedynym sposobem na zdobycie sprzętu było zamówienie go bezpośrednio z USA. “To było okropne, jeśli ktoś zamówił niewłaściwy rozmiar, nie było sposobu, na zwrot lub wymianę. Naprawdę chcieliśmy pomóc wrotkarzom i drużynom rozwijać się i mieć najbezpieczniejszy i najlepszy sprzęt. Ważne było dla nas, że QUAD to nie tylko o sprzedaż wrotek, ale też wspieranie całej społeczności.”

Zagrała dziewięć sezonów z Bear City Roller Derby i jeden sezon z London Rollergirls. Gra głównie na pozycji jammera, ale w tym sezonie spędziła dużo czasu na torze jako  pivot.

Była wolontariuszką WFTDA od 2012 roku, kiedy to Bear City Roller Derby zostało członkiem WFTDA. Dołączyła do Competitive Play Commitee, kiedy powstał i pomogła stworzyć strategie i struktury gry WFTDA, ostatecznie zajmując pozycję przewodniczącego. W ubiegłym roku została wybrana na Prezydenta i obecnie jest wolontariuszem w Board of  Directors.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s