Blog, skates in the city

How to choose first roller skates / Jak wybrać pierwsze wrotki

by Clochardine

Have you ever watched an awesome music video or a roller derby game? Or maybe you saw someone skating around your area? Suddenly, you know that you want to give it a try. But how do you choose your first roller skates without spending your life savings on them? 😉 It’s easier than you think.

This short guide is for everyone who wants to start roller skating. Your goal at this point doesn’t matter that much, because before you start aggressive skating or rhythm dance, first you need to master the basics. Mark my words – you really don’t want to try more advanced things before you can skate forwards, backwards and turn both sides without effort. But back to the point!

HOW WELL DO YOU KNOW YOUR FEET?

It sounds weird, but this is a very important question. You must know exactly how long your foot is. Different brands have totally different sizings even between their models. It could differ as much as 2 cm! You shouldn’t look for something in your shoe size, because you can be really disappointed. Always search for the exact sizing for each model in centimeters/inches and choose based on this. For example – I usually go for size 38 EU in shoes, but most of my skates are size 5 (which should be around a European size 36.5-37).

How do you properly measure your feet? All you need is a piece of paper, a pen and a wall.

Measuring feet / mierzenie stopy
How to measure your feet / jak zmierzyć stopę

To start, simply place the piece of paper on the floor against the wall. Next, you should stand on it barefoot or in thin socks, with your heel against the wall. Then draw around your foot (or asks someone to do that for you! 🙂 ). Now measure the distance between the edge of the paper and your longest toe. When in doubt – do it again with your other foot, but always go with the bigger one.

 

 

 

Now as you know your size let’s take a look at two parts of roller skates which will be crucial for your comfort and safety.

BIG AND SOFT WHEELS

How to measure the height of roller skate wheel / Jak zmierzyć wysokość kółka wrotki
roller skate wheel height / wysokość kółka wrotki

Wheels are one of the most important parts of the roller skates. Their hardness has a direct impact on the comfort of your ride. Usually – the softer, the better for the outdoor skating (and you probably start learning on outdoor). The best wheels are 78A to 85A. But consider your weight! If you weight above 70 kg, then most 85A wheels will give you 78A feeling, while some of 78A wheels feels like jelly beans and will literally stick to every surface.
Height is also important – you can easily tell the difference, when skating outdoor with 70mm wheels or when skating the same place with 58mm wheels. The higher the wheels, the less noticeable the pebbles, small branches and cracks are on the sidewalk. Around 62mm wheels should be perfect for you.

Of course, you can try smaller wheels – they are rideable – but your first skate lessons would be a bit annoying 😉 The more experience you have, the easier it is.

NON-PLASTIC TRUCKS

roller skate truck / truck wrotki
roller skate truck / truck wrotki

Don’t be scared! I know it gets a bit technical here, but this one is really simple and easy to spot. Trucks are parts of the plate in a shape of small “t”. They are responsible for all the movement happening under plates. Because of this major task, they can easily be overloaded and break in no time if they’re made from poor quality materials.

Make sure that they’re made from aluminum or another type of metal. Trust me, unless your weigh is under 40 kg, you really won’t skate on plastic trucks.

To summarize: you want wheels that are soft (78A-85A), preferably around 60mm in height and non-plastic trucks. Simple, isn’t it? 🙂

“BUT IT’S SO EXPENSIVE!!”

Well yes, it is. But if you want to save some bucks, start searching for used skates.  Check local Facebook groups and websites like eBay, allegro, etc. You can find something in good shape for half of the price. They might not be amazing looking, but trust me – this would be much better than any cheap market skates you can buy for the price of a good set of wheels.

Sometimes, it’s better to buy one set of soft wheels and used roller skates that come with (for example) hard derby wheels. You would have great, durable shoes with a nice plate, on which you can learn the basics. Then you’ll also have a set of harder wheels, so if you would like to try a roller derby, skatepark skating or dance – then go for it!

And last, but not least – always ask, read opinions/reviews, and educate yourself. Roller skating is a great hobby, both for your body and mind. And believe me, you’ll meet great people thanks to these funny wheely shoes 😉

WERSJA POLSKA

Obejrzeliście niesamowity teledysk w telewizji albo byliście na meczu roller derby? A może widzieliście kogoś, kto jeździ na wrotkach po waszym mieście? I już wiecie, że też chcecie spróbować! Ale jak wybrać swoje pierwsze wrotki i nie wydać przy tym życiowych oszczędności? To łatwiejsze niż się wam wydaje.
Ten krótki poradnik jest dla wszystkich którzy chcą zacząć jeździć na wrotkach. Wasz wrotkowy cel, nie ma  w tym momencie dużego znaczenia; niezależnie czy chcecie uprawiać jazdę agresywną czy tańczyć, pierwsze co musicie opanować to podstawy. Zapamiętajcie te słowa – naprawdę nie chcecie  próbować bardziej zaawansowanych rzeczy zanim nie nauczycie się jeździć do przodu, do tyłu i obracać się na wrotach bez wysiłku.
Ale do rzeczy!

CZY ZNASZ SWOJE STOPY?
Może to zabrzmieć dziwnie, ale to bardzo ważne pytanie. Musicie dokładnie wiedzieć jak długą macie stopę. Różne marki mają zupełnie różną rozmiarówkę. Różnice są nawet między modelami tej samej firmy i mogą się wahać nawet o 2 cm! Nie powinniście szukać wrotek w rozmiarze swoich butów, bo możecie być bardzo rozczarowani. Zawsze szukajcie dokładnych rozmiarów w centymetrach (lub calach) dla interesujących was modeli wrotek.
Dla przykładu – ja najczęściej noszę buty w rozmiarze 38 EU, ale większość moich wrotek jest w rozmiarze 5 (co odpowiada rozmiarowi 36,5-37 EU).

Jak prawidłowo zmierzyć swoją stopę?
Będziecie potrzebować: kartki papieru, długopisu lub ołówka, ściany.
Teraz połóżcie kartkę na podłodze przy ścianie i stańcie na niej na bosaka lub w bardzo cienkich skarpetkach, tak aby pięta przylegała do ściany. Odrysujcie swoją stopę (albo poproście kogoś żeby to zrobił). Teraz zmierzcie odległość od krawędzi kartki do najdłuższego palca. Zróbcie to samo z drugą stopą, a do wyboru rozmiaru zawsze  używajcie długości większej stopy.

Teraz kiedy już znacie swój rozmiar, przyjrzyjmy się dwóm częściom wrotek, które będą kluczowe dla Waszej wygody i bezpieczeństwa.

MIĘKKIE I DUŻE KÓŁKA
Kółka są jedną z istotniejszych części wrotek. Ich twardość ma bezpośredni wpływ na wygodę jazdy. Zwykle – im bardziej miękkie kółka – tym lepsze do jazdy na zewnątrz (a prawdopodobnie tam zaczniecie swoją naukę jazdy). Najlepsza miękkość kółek to miękkość pomiędzy 78A a 85A. Ale zwróćcie też uwagę na swoją wagę! Jeśli ważycie powyżej 70 kg, kółka 85A dadzą wam wrażenie jazdy jak na kółkach 78A, podczas gdy kółka 78A mogą się zachowywać jak żelki i przyklejać do każdej powierzchni.
Ważna jest także wysokość kółek – łatwo wyczujecie różnicę, kiedy będziecie jeździć po chodnikach na kółkach o wysokości 70 mm lub 58 mm. Im wyższe kółka – tym mniej zauważalne będą kamyki, małe gałązki czy patyczki i pęknięcia na chodniku. Koła 62 mm powinny być idealne na początek.
Oczywiście zawsze możecie spróbować mniejszych kół – da się na nich jeździć, ale pierwsze lekcje jazdy mogą być nieco irytujące. Oczywiście im więcej nabierzecie doświadczenia, tym wszystko stanie się łatwiejsze.

NIE-PLASTIKOWE TRUCKI
Nie bójcie się! Wiem, że robi się tu trochę technicznie, ale ta rzecz jest naprawdę prosta i łatwa do zrozumienia.
Trucki to części plejta w kształcie litery “t”. Odpowiadają one za cały ruch, który odbywa się pod plejtem. Z tego powodu są narażone na przeciążenia i mogą szybko pęknąć jeśli są wykonane z materiałów o niskiej jakości.
Upewnijcie się więc, że są wykonane z aluminium lub innego rodzaju metalu. Zaufajcie mi, jeśli nie ważycie poniżej 40 kg, naprawdę nie chcecie jeździć na plastikowych truckach.

Podsumowując: szukajcie wrotek z miękkimi kółkami (78A-85A), najlepiej o wysokości 60 mm i nie plastikowymi truckami. Proste, prawda?

“ALE TO JEST TAKIE DROGIE!!”
No tak, jest. Jeśli chcecie oszczędzić parę groszy rozejrzyjcie się za używanymi wrotkami. Sprawdźcie lokalne grupy na facebooku i portale aukcyjne jak eBay, allegro itp. Możecie tam znaleźć sprzęt w dobrym stanie za połowę ceny. Może wrotki nie będą wyglądać obłędnie, ale wierzcie mi – będą dużo lepsze niż każde marketowe wrotki jakie możecie kupić za cenę kompletu dobrych kółek. Czasem lepiej też jest kupić oddzielnie kółka i używane wrotki z (na przykład) twardymi derbowym kółkami. Będziecie w ten sposób mieli dobre, trwałe buty z plejtem, na których nauczycie się podstaw. A zestaw twardych kółek przyda się wam na później i jeśli będziecie chcieli spróbować roller derby, skateparku albo tańca na wrotkach – będziecie już gotowi!

I na koniec, ale równie ważne – zawsze pytajcie, czytajcie opinie, recenzje, uczcie się. Jazda na wrotkach to świetna zabawa, zarówno dla ciała, jak i umysłu. I wierzcie mi, dzięki tym śmiesznym butom na kółkach spotkacie świetnych ludzi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s