Blog, We were there

MRDWC Barcelona 2018

by Tom Malko

In a moment it will be three months after the last whistle in the beautiful INFEC venue. I think our memories are already very subjective. Those who decided to come to Barcelona and watched the bouts live had a chance to fully experience this wonderful event. Besides all the emotions mentioned below, they could feel the atmosphere of the great tournament and marvelous city. They renewed old friendships and made new ones: the net of the community has gained thousands of new connections.

From the perspective of “What a Bout” it was the first men’s tournament in which skaters from our region took part. Polish Eagles lost all their games, but they fought for every inch of the track. What is even more important, as they said, they put Poland on the world map of men’s Roller Derby.

The fans from France and Australia will primarily remember the absolutely awesome match for third place. Plus, of course, the rollercoaster of emotions which were incited by the skaters and referees until the very end. The incredible kaleidoscope of happiness and sorrow on people’s faces; the smiles and tears. For me, the photographs I made in those moments are the most precious from the whole tournament.

England will keep with them the memories of both the victorious semi-final with Australia and third in row world cup final for their team, in which they did not yield to the champions too much. At least for most of the game, except when the US team was in the fifth gear, which was actually only available to them.

American fans, besides the joy and pride of winning their third title, will remember that their team publishing a relatively large amount of apologetic and explanatory posts, both before and after the tournament, which were not strictly related to gameplay.

Those who could not come to Barcelona followed the tournament through online streamings or just saw the scores, photos and read comments on various social media threads. Some of them will possibly remember the heated debates about #23 and all of the stories behind it more than emotions related to the tournament itself.

There is no doubt that men’s roller derby is growing and developing in terms of skill and geography. Mistakes and problems are inseparable elements of development. However, they have to be noticed and fixed. We believe that the members of the community like you will help move it in the right direction.

WERSJA POLSKA

Niedawno minęły trzy miesiące od ostatniego gwizdka w pięknym obiekcie INFEC, a myślę, że nasze wspomnienia już są bardzo subiektywne. Ci, którzy zdecydowali się przyjechać do Barcelony i oglądać mecze na żywo, mieli szansę w pełni doświadczyć tego niezwykłego wydarzenia. Oprócz tych wszystkich emocji wymienionych dalej, mogli poczuć atmosferę wspaniałego turnieju i cudownego miasta. Odnowili stare znajomości i nawiązali mnóstwo nowych. Sieć społeczności zyskała tysiące nowych powiązań.

Z perspektywy „What a Bout” były to pierwsze męskie mistrzostwa, w których wzięli udział wrotkarze z naszego regionu. Polskie Orły przegrały wszystkie swoje mecze, ale walczyły o każdy centymetr toru. Ale co jest nawet ważniejsze, jak sami powiedzieli, umieścili Polskę na mapie świata męskiego roller derby.

Fani z Francji i Australii zapamiętają przede wszystkim absolutnie fenomenalny mecz o trzecie miejsce. Plus oczywiście rollercoaster emocji, który zawodnicy i sędziowie zafundowali kibicom w końcówce. Nieprawdopodobny kalejdoskop szczęścia i żalu na twarzach ludzi; uśmiech i łzy. Dla mnie zdjęcia tych chwil są najcenniejsze spośród wszystkich, jakie zrobiłem na tym turnieju.

Anglia zachowa w pamięci zarówno zwycięski półfinał z Australią, jak i trzeci z rzędu finał mistrzostw świata swojej drużyny, w którym zbytnio nie ustępowali mistrzom. A przynajmniej przez większość gry, poza momentami, gdy drużyna USA włączała piąty bieg, który był dostępny tylko dla nich.

Amerykańscy kibice, oprócz radości i dumy z trzeciego tytułu, zapamiętają, że ich drużyna publikowała relatywnie dużo przepraszających i wyjaśniających postów w mediach społecznościowych, zarówno przed, jak i po turnieju, które nie były ściśle związane ze sportem.

Ci, którzy nie mogli przyjechać do Barcelony, śledzili turniej przez relacje online, lub tylko widzieli wyniki, oglądali zdjęcia i czytali komentarze na różnych forach. Część z nich pewnie zapamięta gorące dyskusje o numerze 23 i wszystkie historie za tym stojące, bardziej niż emocje związane z samym turniejem.

Nie ma wątpliwości, że męskie roller derby rośnie i rozwija się, zarówno jeśli chodzi o poziom jak i geografię. Błędy i problemy są nieodłącznymi elementami rozwoju. Jednak muszą być zauważane i naprawiane. Wierzymy, że Wy, tj. cała społeczność pomoże wskazać właściwy kierunek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s