Blog, Just DIY

Your own skate leash (skate noose) / Twoja własna smycz do wrotek

 

You will need

 

You will need:   

scissors, needle and thread, lighter, webbing tape, D-ring (x2) – you can buy these at a craft store or online. Don’t limit yourself- you can find webbing in any color you want! If you can’t find D-rings use key rings – be creative.

The length of webbing you will need depends on how long you want your leash to be. For a 163 cm tall skater – I used 130 cm of webbing and the skates hang just under the elbow.

Będziesz potrzebować:

nożyczek, igły i nitki, zapalniczki, tzw. taśmy nośnej i 2x D-ring – możesz je kupić w marketach budowlanych albo online. Nie ograniczaj się! Taśmę znajdziesz we wszystkich kolorach tęczy, a jeśli nigdzie nie znajdziesz D-ringów – użyj kółka do kluczy.

To jak dużo będziesz potrzebować taśmy, zależy od tego jak długą chcesz mieć smycz. Dla wrotkarki o wzroście 163 cm, 130 cm taśmy pozwoli nosić wrotki na wysokości tuż pod łokciem

DIY 2

 

Protect ends of the tape with your lighter. This will prevent the tape from fraying or ripping.

Opal końce taśmy zapalniczką. Zapobiegnie to pruciu się taśmy.

 

 

 

DIY 3

 

Thread the webbing through the D-ring.

When buying a D-ring, make sure that its flat part is not narrower than the tape. For this example, I’m using 2.5 cm wide tape and a 3 cm wide D-ring.

Przełóż taśmę przez D-ring.

Kupując D-ring upewnij się, że jego płaska część jest co najmniej tak samo szeroka jak taśma. Ja użyłam taśmy o szerokości 2,5 cm i D-ringa o szerokości 3 cm

 

DIY 4

 

Make sure that the part of the tape that has been thread thru is about 3 cm long. Secure with a pin and start sewing.
It’s really easy!
Use a thicker thread and the simplest stitch: move the needle from one side to the other. I always sew the tape in the shape of an envelope. Thanks to this I am sure that the seam is strong.

Now do the same with the other end of webbing.

 

Krótsza część taśmy powinna mieć ok. 3 cm. Zabezpiecz taśmę szpilką, żeby się nie przesuwała i zacznij ją przyszywać. To naprawdę łatwe!

Użyj grubszej nitki (np. kordonka) i najprostszego ściegu: po prostu przekładaj igłę z jednej strony taśmy na drugą. Ja zawsze robię kształt koperty. Dzięki temu mam pewność, że przyszycie jest mocne.

Teraz zrób to samo z drugim końcem taśmy.

DIY 8

 

Make loops by threading tape through the D-rings and that’s it!

 

Przewlecz taśmę przez przyszyte D-ringi robiąc pętelki i już!

 

 

DIY 10

 

There you have it – your own handmade skate leash! You can carry your skates hooked on wheels, stoppers or the boots.

Oto i ona – twoja własnoręcznie zrobiona smycz do wrotek. Wrotki możesz zaczepić o przednie kółka, stopery lub buty.

 

 

DIY 9

 

Post Scriptum

If you have some tape left (or you have different one), you can sew an extra loop to fasten your helmet, for example.

Jeśli został Ci fragment taśmy (albo masz inną), możesz doszyć dodatkową pętelkę np. do mocowania kasku.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s