Blog, Just DIY

Roller skates toe guards/covers – super easy or easy version tutorial / Noski do wrotek w wersji super łatwej i łatwej – samouczek

by Rita Skater

Of course, you can always buy ready-made toe covers – there are many online stores that offer them in various designs and colors. But let’s be honest – these prices are not accessible for everyone (and you also need to add shipping costs).
You can also cover the tops of your boots with tape. This can also be bought in various designs and colors. Unfortunately, from experience, I can say that colored tape usually peels or rubs off quickly, and leaving the more durable adhesive on the roller skates.
In this situation, there is nothing else to make toe guards by yourself!

You will need:
–   a needle and strong thread
–   eco leather (super easy version: about 20×25 cm, easy version about
16×30 cm) – this is more durable and resistant to water than, for
example, cotton and organic :); but if you really want, you can also
use other materials, for example, denim
–   a pair of scissors and a sharp paper knife
–   a pencil
–   a toe guard template – you can trace it from the old nose or download
it from our website (at the bottom of the page)

dav

 1. Draw the template on a piece of paper or print the template and cut.
 2. Draw a template on the material. As for drawing the holes? Press firmly on the template with a pen to pierce the template – a soft trace will be left on the material. Cut it out.
  You will need two copies of the template on your material – one for each skate.
 3. Cut holes for the toe stop and laces – the easiest way to cut out the holes for the toe stop is: first, cut a cross in the middle of the planned hole, and then cut it all around. Small holes are easy to do with the sharp tip of the scissors. Remember! Use a cutting mat or other protective surface so as to not leave marks on the table 🙂
 4. If you have little more patience – you can also decorate the toe cover by cutting colorful shapes made of eco-leather or felt and sew them to the top of the nose. For the super easy version – that’s it! The End 🙂 Put the covers on the roller skates and you’re ready to roll!
 5. In the easy version, you must still turn the covers on the “wrong” side and sew them together on the sides. Remember that the seam should be strong! It does not have to be nice, you won’t see the stitches anyway;)
 6. Turn the covers over to the other side and put them on the roller skates.

  Not only your skates are protected now, they look great and they are one of a kind.

POLISH VERSION:

Oczywiście zawsze można kupić gotowe noski do wrotek – jest sporo sklepów w internecie, które oferują je w najróżniejszych wzorach i kolorach. Ale nie ukrywajmy – zakres cen nie jest dostępny dla każdego (a trzeba jeszcze doliczyć koszty przesyłki).
Można też zasłonić czubki wrotek taśmą samoprzylepną. Ją też można kupić w różnych wzorach i kolorach. Niestety z doświadczenia mogę powiedzieć, że kolorowe taśmy najczęściej szybko się odklejają lub przecierają, a po tych bardziej trwałych zostają na wrotkach ślady kleju.
W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak wziąć się samemu do roboty!

Będziesz potrzebować:
–   igłę i mocną nitkę
–   eko skórę (wersja super łatwa: ok 20×25 cm, wersja łatwa ok. 16×30 cm) – jest ona trwalsza i odporniejsza na wodę od np. bawełny oraz ekologiczna :); ale jeśli bardzo chcesz możesz też użyć np. jeansu
–   nożyczki i ostry nożyk do papieru
–   ołówek / flamaster
–   szablon – możesz go odrysować ze starego noska lub pobrać z naszej strony internetowej (na dole strony)

dav

 1. Narysuj szablon na kartce papieru / wydrukuj szablon i wytnij.
 2. Odrysuj szablon na materiale. Jak odrysować dziurki? Naciśnij mocno długopisem na szablon, tak aby przebić szablon – na materiale zostanie delikatny ślad.
  Wytnij. Będziesz potrzebować dwa takie elementy – po jednym na każdą wrotkę.
 3. Wytnij dziurki na hamulec i na sznurówki – najłatwiejszym sposobem na wycięcie otworów na hamulec jest: najpierw naciąć nożykiem krzyżyk w środku planowanej dziurki, a dopiero później ciąć dookoła. Małe dziurki łatwo zrobić ostrym czubkiem nożyczek. Pamiętaj! Użyj podkładki, żeby nie zostawić śladów na stole 🙂
 4. Jeśli masz jeszcze chwilę cierpliwości – możesz ozdobić swoje dzieło, wycinając kolorowe kształty z ekoskóry lub filcu i przyszywając je do góry noska. W wersji super łatwej – to już! Koniec 🙂 Załóż noski na wrotki i śmigaj!
 5. W wersji łatwej czeka Cię jeszcze odwrócenie nosków na “lewą” stronę i zszycie ich po bokach. Pamiętaj aby szew był mocny! Nie musi być ładny, bo i tak go nie będzie widać 😉
 6. Wywróć ochraniacze na drugą stronę i załóż na wrotki.

  Nie dość, że twoje wroty są teraz chronione, to do tego wyglądają super i są jedyne w swoim rodzaju.

Templates / Szablony:

toe guard template – super easy version / szablon ochraniacz na noski – wersja supeł toe toe guard template – easy version / ochraniacz na noski – wersja łatwa

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s