Blog, Just DIY

Give your roller skates wings tutorial – it’s easier than you think / Dodaj swoim wrotkom skrzydeł – samouczek – to łatwiejsze niż myślisz

by Rita Skater

You will need:

 

2

You will need:

– thick (4 mm) felt A4

– pencil,

– piece of paper,

– ruler,

– scissors,

– needle & purl,

– sequins & glue,

– fabric paint,

– other decorations as desired

In this tutorial, there isn’t a template. This time you have to draw it yourself.

So first, you have to decide on how many eyelets you want to wear your wings and measure that on your skate boot.

I decided I want 2 eyelets so it’s about 4,5 cm high and 1,5 cm wide. So I drew this on my piece of paper. This is a vital step! Don’t mess with it- don’t make a lot of changes to the shape or don’t make it too small- otherwise it can rip during skating.

3

  1. Now, draw the shape of your wings so that it adheres to the “sacred” rectangle.

Cut the template and draw on the felt twice. Remember the left and right side!

Remember, you can choose any shape and color you want! These are your roller skates and it’s YOU who should like them.

(Note: If you choose a dark material – you need to have a bright marker / pen to make a clear contrast on the felt)

Cut the shape from the felt (twice) and line them up on the roller skates to mark where the laces should be. I’m using here paperclip as I needed the second hand for making the photo 😉

8

Cut the eyelets. I have a special device for it but you can always use any sharp object: the tip of a pair of scissors or even a nail. Just be carefull!

And now the coolest thing! Decorating!

You can use a needle with thread and sew lines along the wings, you can use fabric paint, hot glue on sequins,  felt pom poms or buttons or use other things that you will find in craft stores or in your drawers – whatever tickles your fancy. Be creative and have fun!

9

Then put the wings on your roller skates and skate like the wind.

 

WERSJA POLSKA:

Będziesz potrzebować:

– Arkusz filcu (A4) o grubości 4 mm,

– Ołówek,

– Kartka papieru,

– Linijka,

– Nożyczki,

– Igła i gruba nić (kordonek),

– Cekiny i klej,

– Farba do tkanin,

– lub inne elementy do dekoracji

W tym samouczku nie będzie szablonu. Tym razem musisz rysować samodzielnie.

A zatem, na początku musisz zdecydować na ilu dziurkach chcesz nosić swoje skrzydła i odmierzyć to na swoim bucie.

Ja się zdecydowałam na 2 dziurki, czyli będzie to około 4 i pół cm wysokości na półtora cm szerokości. Więc narysowałam to na mojej kartce papieru. To ważny krok! Nie schrzań tego, nie rób zbyt wielu zmian w samym kształcie, ani nie zrób go zbyt małego. W przeciwnym razie skrzydła mogą się rozerwać podczas jazdy.

Teraz narysuj kształt swoich skrzydeł tak, aby przylegał do “świętego” prostokąta.

Wytnij szablon i dwukrotnie odrysuj na filcu. Pamiętaj o lewej i prawej stronie!

Pamiętaj, że możesz wybrać dowolny kształt i kolor! To Twoje wrotki i to TY powinnaś je lubić.

(Uwaga: jeśli wybierzesz ciemny materiał – musisz mieć jasny marker / długopis, aby uzyskać wyraźny kontrast na filcu)

Wytnij kształt z filcu (dwa razy) i przyłóż do wrotkek, aby zaznaczyć, miejsca na dziurki do sznurówek. Ja użyłam spinacza, bo potrzebowałam drugiej ręki do zrobienia zdjęcia 😉

Wytnij dziurki. Ja mam do tego specjalne urządzenie, ale możesz użyć dowolnego ostrego przedmiotu: nożyczek lub nawet gwoździa. Tylko bądź ostrożna!

A teraz najfajniejsza rzecz! Ozdabianie!

Możesz użyć igły z nitką i przeszyć linie wzdłuż skrzydeł, możesz użyć farby do tkanin, gorącego kleju do cekinów, filcowych pomponików lub guzików albo użyć innych rzeczy, które znajdziesz w sklepach rękodzielniczych czy w twoich szufladach. Cokolwiek wpadnie Ci do głowy. Bądź kreatywna i baw się dobrze.

Następnie przymocuj skrzydła na wrotkach i pędź jak wiatr. 😀

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s