Ask Molly, Blog

Dear Molly! / Droga Molly!

Molly
Molly ‘Master Blaster’ Stenzel

Molly started playing roller derby after moving to Berlin in 2008. She was a fan of the game in the US, but only first joined a team when her friend decided to start a team in Berlin and, since she was new to the city, “I thought it would be a great way to build my own social circle, and boy did I ever.”

She has been a volunteer for WFTDA since 2012 when Bear City Roller Derby became members.  She joined the Competitive Play Committee when it started and helped create strategies and structures for WFTDA play, ultimately taking over the Chair position. In 2018, she was elected President and is currently volunteering on the Board of Directors.

 

I’m dreaming about jumping apex, but problem is I can’t jump! At all! Even without roller skates. How can I learn to jump on roller skates? And also how not to be so scared of doing it?

The trick is to start slow and build up. Can you bend your legs? Great! That’s a start! Start off skates and work your way up. Not just with technique, but with strength training and form. You want to work on doing squats and leg curls (that means working out the front and back of your legs). Start with proper squats, then move to hops. Make a game out of it (like hop scotch and skipping).  Once you’re comfortable with your feet leaving the ground, give yourself small obstacles to jump over. Wear your pads, even while still in street shoes. Ultimately, its speed + height =distance. The faster you can skate and stronger you can push off the ground the farther you can jump.

Most importantly, give yourself permission to fall. Fall a bunch. Fall from a stand still. Fall all the time. It needs to happen so you don’t think about it happening. If you think great skaters don’t fall, watch more derby. They fall all the time, but you don’t notice because they get right back up and keep playing.  Have fun!

I am a dedicated jammer in my team. I’m rather tiny: short and skinny. How can I fight against those big, tall blockers? Are there some special tactics for small jammers?

There are tons of tactics, the first is your mindset.  Your body is perfect, so take advantage of its strengths.  Depending on your skating style you will likely be able to use small spaces in a way others won’t and excellent footwork is key here.  Try not to outmuscle 4 blockers, but do practice pushing/applying pressure so you can trick the blockers into thinking they have you while you explode somewhere else. Understanding the flow of the blockers and how they move is going to be an incredibly useful tool!

Some great smaller jammers to watch are Ana Cheng (Atlanta), Lil Slinky (Stockholm), Shortstop (previously with Gotham), and Wilhelm (Denver).

I’m just a freshie but I already know I want to be a blocker. At trainings my teammates makes me practice also drills for jammers while I would like to focus on training for blockers. Who is right?

Your teammates are definitely right!  While we each have positions on game day, every skater improves when they know all parts of the game.  Blockers that train jamming will understand how jammers move and see the game. This makes you better at stopping them defensively and helping them with great offense.  If you don’t understand what it means to jam, you won’t know half of the game. Training as a jammer, especially at the beginner stage is going to make you a great blocker.  Its hard and demanding, so remember to give your fellow jammers a high five. That solidarity also means a lot at every level of play!

WERSJA POLSKA:

Molly zaczęła grać w roller derby po przeprowadzce do Berlina w 2008. Była fanką tej gry w Stanach, ale sama spróbowała dopiero, kiedy jej przyjaciółka założyła drużynę w Berlinie. Była nowa w mieście, “Pomyślałam, że to świetny sposób, żeby zbudować krąg znajomości i chyba nieźle się udało.”

Była wolontariuszem dla WFTDA od 2012 odkąd Bear City Roller Derby zostało członkiem. Dołączyła do Komitetu ds. Rywalizacji, kiedy powstał i pomogła stworzyć strategię i struktury WFTDA, ostatecznie zostając jego przewodniczącą. W 2018r została wybrana na prezesa i obecnie jest wolontariuszką w zarządzie.

Marzę skakaniu apexów, ale nie potrafię skakać! W ogóle! Nawet bez wrotek. Jak mogę nauczyć się skakać na wrotkach? A także jak nie bać się tego robić?

Sztuką jest zacząć powoli i podnosić umiejętności. Czy możesz zgiąć nogi? Świetnie! To jest początek! Zacznij bez wrotek i próbuj dalej. Nie tylko doskonaląc technikę, ale i włączając trening siłowy i szlifując formę. Rób przysiady, trenuj mięśnie nóg, z przodu i z tyłu. Zacznij od prawidłowych przysiadów, a następnie przejdź do podskoków. Niech to będzie zabawa (jak w klasy). Gdy poczujesz się komfortowo, że stopy odrywają się od ziemi, dodaj niewielkie przeszkody. Noś ochraniacze, nawet jeśli jesteś jeszcze w zwykłych butach. Ostatecznie prędkość + wysokość = odległość. Im szybciej będziesz jeździć i mocniej będziesz się odpychać tym dalej skoczysz.

Co najważniejsze, pozwól sobie na upadki. Upadaj, przewracaj się. Cały czas. To musi się stać w taki sposób, żebyś nie wiedziała, że to się dzieje. Jeśli sądzisz, że wielkie zawodniczki się nie przewracają, obejrzyj więcej derby. Upadają cały czas, ale trudno to zauważyć, ponieważ odzyskują równowagę i grają dalej. Baw się dobrze!

W moim zespole jestem jammerką. Jestem raczej niska i chuda. Jak mogę walczyć z dużymi, wysokimi blokerami? Czy są jakieś specjalne taktyki dla małych jammerów?

Jest mnóstwo taktyk, pierwsza to twój sposób myślenia. Twoje ciało jest idealne, więc wykorzystaj jego mocne strony. W zależności od Twojego stylu jazdy, prawdopodobnie będziesz w stanie wykorzystywać mniej  przestrzeni niż inni. Kluczem jest tu doskonała praca nóg. Nie próbuj rozpychać siłowo 4 blokerów, ale naucz się tak naciskać i wywierać presję, aby ich oszukać. Niech myślą, że cię mają, gdy ty nagle wystrzelisz gdzieś indziej. Zrozumienie jaki jest “przepływ” blokerów w grze i tego, jak się poruszają, będzie niezwykle użytecznym narzędziem!

Obejrzyj sobie kilka drobnych jammerek w akcji: Ana Cheng (Atlanta), Lil Slinky (Sztokholm), Shortstop (kiedyś Gotham) i Wilhelm (Denver).

Jestem świeżynką, ale już wiem, że chcę być blokerką. Na treningach moje koleżanki z drużyny każą mi ćwiczyć także drille dla jammerek, a ja wolałabym się skoncentrować na treningu dla blokerek. Kto ma rację?

Twoje koleżanki mają rację! Podczas gdy każda z nas ma swoją nominalną pozycję na torze, to rozwijamy się, gdy znamy grę od każdej strony. Blokerki, które trenują drille jammerek, zrozumieją, jak się one poruszają w czasie gry i mogą poznać ich perspektywę. To sprawia, że skuteczniej je powstrzymują lub pomagają im w ofensywie. Jeśli nie rozumiesz, jak to jest jeździć jako jammerka, nie znasz połowy gry. Trening jammerki, szczególnie na początkowym etapie, sprawi, że będziesz doskonałym blokerem. Jest on trudny i wymagający, więc pamiętaj, aby przybić swoim koleżankom jammerkom piątkę. Taka solidarność znaczy bardzo wiele na każdym poziomie gry!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s