Blog, your creations

Weronika Krawczuk / VULGAR VER #13

About Artist:

Weronika Krawczuk / VULGAR VER #13 born in ’91.

In 2015 she graduated in Photography from the Univeristy of Arts in Poznań (M.A) Laureate of the Grand Prix, Fotopolis 2014. Her works were exhibited on Polish photography festivals – Kraków Month of Photograpy (2016), Fotofestiwal in Łódź (2013) and published in the magazines: American VICE and English The Calvert Journal. She also had publication in cooperation with the Poznań Ostrøv Reading Room in 2017. In her works she focuses mostly on small communities, subcultures and intimacy. Founder of the first roller derby team in Poland.

You can find her here: Weronika Krawczuk and here: Sklejka or Agencja Sklejka

O Artystce:

Weronika Krawczuk / VULGAR VER #13 rocznik ’91.

Założycielka pierwszej drużyny roller derby w Polsce.

W 2015 r. obroniła tytuł magistra na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, kierunek Fotografia. Laureatka Grand Prix, Fotopolis 2014. Jej prace wystawiane były m.in. w ramach polskich festiwali fotografii – Miesiąca Fotografii w Krakowie (2016), Fotofestiwalu w Łodzi (2013) oraz publikowane w amerykańskim magazynie VICE i angielskim The Calvert Journal. Na swoim koncie ma również publikację powstałą przy współpracy z poznańską Czytelnią Ostrøv pod koniec 2017 roku. W swoich pracach najczęściej skupia się na tematyce małych społeczności, subkultur oraz intymności. Założycielka pierwszej w Polsce drużyny roller derby.

Znajdziecie ja tu: Weronika Krawczuk i tu: Sklejka albo Agencja Sklejka

4

3

2

1

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s