Blog, skates in the city

Don’t lose your head, we’re here to help – all you need to know about helmets / Nie trać głowy, przybywamy z pomocą – czyli wszystko co musisz wiedzieć o kaskach

by Med-Life Crisis (Ola Kałużna)

photos by TomMalko & Rita Skater

Do you remember being a child and your parents making you wear a helmet while roller skating or riding a bike? We’ve all been there and we all hated it, didn’t we? But we’ve grown up since then and now we’re a lot wiser… or are we really? We’ve become adults and for us, it means not feeling ashamed of wearing a helmet any more and actually acknowledging how important it is to protect your head in every possible way. We hope we can talk you into it too! If you’re already on our side, but you have some questions regarding how you should choose a helmet and how to take proper care of it, we’re also coming to the rescue.

Why is wearing a helmet so important?

Your head is the most important thing in the whole world, or at least it should be for you. It’s carrying around your most valuable possession – your brain. Hitting your head with substantial force without a helmet can cause a lot of dangerous short- and long-term harmful effects. Oh my, it can even kill you if you’re unlucky – falling back on a ramp or just skating fast and hitting your head on pavement can literally make your skull crack. It can also cause a concussion, which requires spending a few days in a hospital, involves temporary memory loss, nausea, vomiting and terrible headaches. Also, have you ever heard of chronic traumatic encephalopathy or “boxer’s dementia”? It’s a neurodegenerative disease (like e.g. Alzheimer’s disease) that happens after you suffered from repeated head injuries. Recent research shows that many former skateboarders who decided not to use helmets often suffer from it.

You may think you’re not falling a lot. Skateparks are not your thing or you’re only practising things that you’re familiar with. You mostly just skate recreationally anyway, right? Besides, the helmet makes your head sweat and your hair looks awful after you take it off. We really get that.

But think about all the things you can’t control. This small rock under your wheel. This child on a scooter that gets in the middle of your line in a bowl. That biker who didn’t see you on the turning. That new bearing which has just cracked and you have no idea why. You might not get enough time to react. It’s always better safe than sorry.

I’m convinced! How should I choose a helmet?

When it comes to helmets, in most cases you get what you pay for. Does it mean you have to spend a hella lot of money when you’re just starting your adventure and you’re not even sure if roller skating is your thing? Of course, no. It only means that you should consider getting the best possible helmet if you decide to level up and, for example, start park skating, downhills or roller derby – so basically anything that involves a high risk of forceful bumping in the head.

Firstly, you should look for a helmet that is made for skating. Bicycle helmets may not be the best option, as they tend to have a different shape, not adapted for skating falls. Your first helmet should be just the right size, so it should cover your whole head including at least half of your forehead and it should be firmly placed on your head – either well-adjusted by the adjustment system or proper lining (depending on the model you choose).

Every helmet you ever buy should be certified. That means it’s been checked under certain circumstances and if it says it’s good for skating, it’s true. The most important difference between skating helmets is whether they’re single or multiple impacts. Single impact helmets should be replaced after every forceful hit, even if you can’t see any cracks. They tend to be on the cheaper side. Multiple impact helmet, on the other hand, can take a few hits before you need to replace it, though it’s probably going to be a bit more expensive. Generally, look for ASTM 1492 certification if you want to buy a multiple impact helmet. For those reasons you should never buy a second-hand helmet – you never know what happened to it before, right?

SITC - 2
So I’ve bought my first (or another) helmet, what now?

There are a few things you need to keep in mind. Firstly, you should be very careful if you want to paint on it. We’re not saying it’s impossible, but not every paint is a good choice. There are some kinds of paint that can damage the structure of a plastic shell. On some helmets, you could see a ban on putting stickers on them – it’s mainly because of the possibility of not seeing a crack on the shell if it hides under a sticker. So if you decide to plaster your helmet with many stickers, be sure to check it for cracks after every, even minor, hit. You should also be informed that helmets have a “best-before date”, so you should replace your helmet even if it hasn’t been damaged, after a few years of use.

SITC - 3So, you’re good to go! Put on your new, beautiful helmet, full of stickers of your favourite derby teams and other cool stuff and go for a skate! Even if you fall, you’ll be protected, because #safetyissexy 😉

 

 

 

WERSJA POLSKOJĘZYCZNA:

Pamiętasz jak w dzieciństwie rodzice kazali ci nosić kask podczas jazdy na rolkach albo na rowerze? Wszyscy przez to przechodziliśmy i wszyscy tego nienawidziliśmy, prawda? Ale teraz jesteśmy starsi i mądrzejsi… czy aby na pewno? Dorosłość oznacza dla nas koniec z poczuciem wstydu z powodu noszenia kasku, przeciwnie – zwracamy uwagę jak ważna jest, by chronić głowę w każdy możliwy sposób. Mamy nadzieję, że przekonamy do tego także ciebie! A jeśli jesteś już po naszej stronie, ale masz parę pytań jak wybrać właściwy kask i jak o niego zadbać, przychodzimy na ratunek.

Dlaczego noszenie kasku jest takie ważne?

Twoja głowa jest najważniejszą rzeczą na świecie, a przynajmniej powinna nią być dla ciebie. To ona nosi w sobie twój najcenniejszy skarb – mózg. Uderzenie w głowę ze znaczną siłą bez kasku może spowodować wiele krótko- i długotrwałych szkodliwych efektów. Cóż, ono może cię nawet zabić jeśli masz pecha – upadek do tyłu na rampie czy nawet podczas szybkiej jazdy po chodniku może dosłownie rozbić ci czaszkę. Może także spowodować wstrząśnienie mózgu, które wiąże się z kilkudniowym pobytem w szpitalu oraz objawami takimi jak przejściowa utrata pamięci, nudności, wymioty i okropne bóle głowy. Czy obiło ci się o uszy określenie przewlekła encefalopatia pourazowa lub “demencja bokserów”? To choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego (jak np. choroba Alzheimera), która bierze się z wielokrotnych urazów głowy. Badania ukazały, że cierpi na nią wielu byłych skateboarderów, którzy nie używali kasków w młodości.

Może ci się wydawać, że nie upadasz zbyt często. Skateparki to nie twoja bajka i ćwiczysz tylko to, co już dobrze znasz. Przecież i tak jeździsz rekreacjnie, prawda? Poza tym, kask sprawia, że się pocisz i włosy spod niego wyglądają okropnie. Tak tak, wiemy to wszystko.

Ale pomyśl o tych wszystkich rzeczach, na które nie masz wpływu. Ten kamyczek pod kółkami. Ten dzieciak na hulajnodze, który przecina ci drogę w bowlu. Ten rowerzysta, który cię nie zauważył na zakręcie. To nowe łożysko, które po prostu pękło i nie masz pojęcia dlaczego. Możesz nie mieć wystarczająco dużo czasu na reakcję. Lepiej dmuchać na zimne.

Przekonaliście mnie! Jak mam wybrać właściwy kask?

Jeśli chodzi o kaski, w większości wypadków płaci się za jakość. Czy to oznacza, że musisz wydać kupę pieniędzy kiedy dopiero zaczynasz swoją przygodę z wrotkami i nie wiesz jeszcze na pewno, czy to w ogóle dla ciebie? Oczywiście, że nie. To tylko oznacza, że musisz rozważyć kupno lepszego kasku, jeśli postanowisz zacząć jeździć po skateparkach, downhillach czy grać w roller derby – czyli w każdej sytuacji, gdzie wzrasta ryzyko silnego upadku na głowę.

Po pierwsze, warto szukać kasku, który jest przeznaczony do jazdy na wrotkach, rolkach i deskorolce. Kaski rowerowe nie są najlepszym wyborem z powodu ich kształtu niedostosowanego do upadków na wrotkach. Twój pierwszy kask powinien mieć właściwy rozmiar, to znaczy zakrywać całą głowę wraz z przynajmniej połową czoła i powinien ciasno trzymać się na głowie – albo dzięki regulacji, albo właściwych wkładek (w zależności od modelu).

Każdy kask, który kupujesz, powinien mieć atesty. Oznaczają one, że został on przetestowany w konkretnych warunkach i jeśli jest napisane, że nadaje się do jazdy na wrotkach, to jest to prawda. Najważniejsza różnica między kaskiem rowerowym a skaterskim polega na liczbie upadków, którym mogą ulec (single lub multiple impact). Kaski single impact powinny zostać wymienione po każdym mocnym uderzeniu, nawet jeśli pęknięcie nie jest widoczne. Te zwykle są tańsze. Kaski multiple impact z kolei przeżyją kilka upadków przed koniecznością ich wymiany, choć są też zwykle droższe. Z tych powodów nie wolno kupować kasku z drugiej ręki – nigdy nie wiadomo, co się z nim działo wcześniej, prawda?

Więc mam już swój pierwszy (lub kolejny) kask, co teraz?

Jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać. Po pierwsze, musisz bardzo uważać jesli planujesz pomalować swój kask. Nie mówimy, że to niemożliwe, ale nie każda farba to dobry wybór. Są rodzaje farby, które mogą uszkodzić strukturę plastikowej części kasku. Na niektórych kaskach znajdziesz zakaz obklejania ich naklejkami – głównie wynika on z możliwości niedostrzeżenia pęknięcia, które może ukryć się pod naklejką. Więc jeśli zdecydujesz się na obklejenie kasku, sprawdzaj go pod kątem pęknięć po każdym, nawet niewielkim, upadku. Warto również wiedzieć, że kaski mają “datę ważności”, więc powinno się wymieniać kask co kilka lat, nawet jeśli nie został uszkodzony.

To wszystko, co musisz wiedzieć!. Załóż swój nowy, piękny kask, cały w naklejkach twoich ulubionych drużyn roller derby i innych pięknych rzeczy i leć na wrotki! Nawet jeśli upadniesz, to masz zabezpieczenie, bo #safetyissexy 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s