Blog, News from ...

Baltic Triple Header in Tartu / Bałtycki trójmecz w Tartu

by Psycho Candy

photos: Ingus Ozoliņš, Rainer Kratt and Siim Neerut

On March 9, 2019, Tartu Roller Derby from Tartu, Estonia organized and hosted a scrimmage between three teams: Tartu Roller Derby and Tallinn Roller Derby from Estonia and Riga Roller Derby from Latvia. Due to the fact that none of the teams could gather a full roster of 15, this scrimmage was organized in the roller derby sevens format.

Before the scrimmage it was clear that the three teams were not on equal footing. For both Estonian teams, this scrimmage was their first opportunity to play, whereas Riga has participated in previous events including the Slavic/Baltic Sevens Tournament and the Roller Derby World Cup. However, this triple header was not about winning or losing, but rather gaining experience and enabling Baltic teams to grow and develop. For Riga, this opportunity included the new experience of playing against men, as both Estonian leagues had men on their roster.

The order of the games was picked from a helmet at the beginning of the event. The first game was between Riga Roller Derby and Tallinn Roller Girls. Tallinn Roller Girls was founded in August 2018, so most of their skaters have trained for about half a year. Taking this fact into account, they were simply amazing. Of course, as Riga Roller Derby can affirm, the first game for all new leagues is chaotic. Skaters are unsure of where they should be and what they should do and there tends to be a lot of penalties. But that’s fine ‒ it’s the only way to learn and become better. In the end, Riga won the game, but everyone won experience.

The second game was between Riga Roller Derby and Tartu Roller Derby, who have been around for quite a while, but… we all know the struggle of roller derby in Eastern Europe. Tartu isn’t a large city, so attracting potential skaters is even more difficult for this league. The Tartu team really put up a fight and it was no walk in the park for Riga Roller Derby, however, in the end, the score was in Riga’s favor.

The last game was between Tartu Roller Derby and Tallinn Roller Girls. This game was extremely exciting as neither team allowed the other to gain more than a 10 point lead. These equally matched teams challenged the inexperienced officials (especially the jammer refs!), most of whom were brand new to officiating. The final score was 87:77 in Tartu’s favor.

This event was definitely a success! Everyone gained valuable experience and we cannot wait until we all meet again on the track. The three teams are already planning to have more joint practices, as well as scrimmages in the future. Riga Roller Derby would like to thank all of the organizers, volunteers, officials, photographers and supporters who made the first Baltic states triple header possible.

WERSJA POLSKA:

9 marca 2019 r. Tartu Roller Derby z Tartu w Estonii zorganizowali i byli gospodarzami scrimmageu pomiędzy trzema drużynami: Tartu Roller Derby i Tallinn Roller Derby z Estonii i Riga Roller Derby z Łotwy. Ze względu na fakt, że żadna z drużyn nie mogła zebrać pełnego składu 15 zawodników, scrimm został zorganizowany w formacie derbowych siódemek.

Już przed wydarzeniem było jasne, że trzy drużynynie mają równych szans. Dla obu drużyn estońskich te mecze były ich pierwszą okazją do gry, podczas gdy Ryga brała udział w poprzednich imprezach, w tym w turnieju słowiańsko-bałtyckich siódemek i Pucharze Świata w Roller Derby. Jednak ten trójmecz nie polegał na wygrywaniu lub przegrywaniu, ale raczej na zdobywaniu doświadczenia i umożliwieniu zespołom bałtyckim rozwoju. Dla Rygi ta szansa obejmowała nowe doświadczenie gry przeciwko mężczyznom, ponieważ obie estońskie ligi miały ich w swoim składzie.

Kolejność meczy została wylosowana z kasku na początku wydarzenia. Pierwszy mecz odbył się pomiędzy Riga Roller Derby i Tallinn Roller Girls. Tallinn Roller Girls została założona w sierpniu 2018 roku, więc większość ich zawodników trenowała przez około pół roku. Biorąc to pod uwagę, byli po prostu niesamowici. Oczywiście, jak potwierdza Riga Roller Derby, pierwsza gra dla wszystkich nowych drużyn jest chaotyczna. Zawodnicy nie są pewni, gdzie powinni być i co powinni robić, można zauważyć tendencję do popełniania większej ilości kar. Ale to jest w porządku – to jedyny sposób, aby się uczyć i stać się lepszym. W końcu Ryga wygrała mecz, ale wszyscy zdobyli doświadczenie.

Drugi mecz odbył się między Riga Roller Derby i Tartu Roller Derby, którzy istnieją od dłuższego czasu, ale … wszyscy znamy problemy roller derby w Europie Wschodniej. Tartu nie jest dużym miastem, więc przyciągnięcie potencjalnych wrotkarzy jest jeszcze trudniejsze w tej lidze. Drużyna z Tartu naprawdę stoczyła walkę i nie był to spacer w parku dla Riga Roller Derby, jednak ostateczny wynik był na korzyść Rygi.

Ostatnia gra odbyła się między Tartu Roller Derby i Tallinn Roller Girls. Ta gra była niezwykle ekscytująca, ponieważ żadna z drużyn nie pozwoliła drugiej zdobyć więcej niż 10 punktów przewagi. Te równo dobrane zespoły rzuciły wyzwanie nie doświadczonym sędziom (zwłaszcza sędziom jammerów – jammer refs), z których większość była zupełnie nowa w sędziowaniu. Ostateczny wynik wynosił 87:77 na korzyść Tartu.

To wydarzenie było zdecydowanie sukcesem! Wszyscy zdobyli cenne doświadczenie i nie możemy się doczekać, aż wszyscy spotkamy się ponownie na torze. Trzy zespoły już planują więcej wspólnych treningów i scrimmów przyszłości. Ryga Roller Derby pragnie podziękować wszystkim organizatorom, wolontariuszom, urzędnikom, fotografom i kibicom, dzięki którym Bałtycki trójmecz w Tartu stał się faktem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s