Blog, News from ...

Freshmeat Scrimmage in Prague / Scrimmage freszy w Pradze

by Moan Alisa

photos Jan Hutter

This event was hosted by my team Hard Breaking Dolls and our biggest aim for the event was to give the first scrimmage to our own Freshmeat from last year.  Of course, the participants weren’t just from HBD, but there was also skaters from our sister teams Prague City Roller Derby and Freakshow (from Brno), and even one skater from Lomme Roller Girls in France!

We play scrims against PCRD every month and that’s exactly what they are, just scrims. We use them just to practice and do not open them up to public. However, this scrimmage was different. We decided to invite spectators and charges a symbolic free of 50CZK (2 euros). There was a scoreboard, a merch table, derby make-up, and even a photographer, so it really felt like a proper bout.

Myself, I’ve played endless amounts of scrimmages and was asked to play in this one to make the numbers. However, for most of the players it was their first and I could see a mix of excitement with nervousness on their faces, but when the game started everyone was giving their best!  I saw a little bit of sadness when people were going to the penalty box and when 3 people on my team fouled out, but it was nothing compare to how happy everyone was after the game. It was their first game, their first derby make-up, the first time they got to hear their numbers said by the ref, their first penalties, their first high fives from the opposite team, their first derby photos, and their first after party. Oh how I remember those firsts!

In my opinion, it was great that we opened up the scrimmage to the public because all it does is raise public knowledge of roller derby, and that’s exactly what we need to make the port more popular. Last year there was a conversation whether this sport should be added to 2020 Summer Olympics in Tokyo as a roller sport. In the end, eight new sports were added including skateboarding and wakeboarding but unfortunately not roller derby. The International Olympic Committee felt that it is still not popular enough. However, taking the advantage of a new Olympic initiative that allows host cities to include one or more additional events on the Olympic program for that edition of the Olympic Games, Rome has announced that it is submitting a bid to host Olympics in 2024 and it will want to include roller sports. So maybe, just maybe, we might get a chance, but in the meantime, let’s carry on playing it!

NFC2

WERSJA POLSKA:

Wydarzenie to zostało zorganizowane przez moją drużynę Hard Breaking Dolls, a naszym największym celem było dać szansę na zagranie pierwszego meczu naszym własnym świeżakom z zeszłego roku. Oczywiście, uczestnicy nie pochodzili tylko z HBD, ale byli też wrotkarze z naszych siostrzanych zespołów Praga City Roller Derby i Freakshow (z Brna), a nawet jeden skater z Lomme Roller Girls we Francji!

Każdego miesiąca gramy scrimmy przeciwko PCRD i są to wyłacznie scrimmy, nic więcej. Używamy ich tylko do ćwiczenia i nie zapraszamy na nie publiczności. Jednak ten scrimmage był inny. Postanowiliśmy zaprosić widzów i ustalić symboliczną opłatę za wejście 50CZK (2 euro). Była tablica wyników, sprzedaż merchu, derbowy make-up, a nawet fotograf, więc czuło sie atmosferę prawdziwego boutu.

Ja sama grałam już nieskończoną ilość scrimów, ale została poproszona o zagranie i  w tym, aby uzupełnić roster. Jednak dla większości graczy było to ich pierwsze publiczne wystąpienie i widziałam mieszankę podniecenia i nerwowości na ich twarzach, ale kiedy gra się zaczęła, wszyscy dawali z siebie wszystko! Widziałam trochę smutku, kiedy gracze byli odsyłani na ławkę kar i kiedy 3 zawodniczki z mojej drużyny odpadły z meczu za przekroczenie ilości dozwolonych kar.  Ale to wszystko było nic, w porównaniu do radości jaką wszyscy czuli po meczu. To był ich pierwszy mecz, pierwszy makijaż derbowy, po raz pierwszy usłyszeli swoje numery wypowiedziane przez refów, pierwsze kary, pierwsze piątki przybijane z przeciwną drużyną, pierwsze zdjęcia derbowe i pierwsze after party . Och, jak ja dobrze pamiętam te wszystkie pierwsze razy!

Moim zdaniem to wspaniałe, że scrimmage był otwarty dla publiczności, ponieważ pozwala to podnieść świadomośc publiczną o roller derby, a to jest dokładnie to, czego potrzebujemy, aby zwiększyć popularność naszego sportu. W ubiegłym roku odbyła się rozmowa o tym, czy nasz sport powinien zostać dodany do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio jako sportu wrotkarski. Ostatecznie dodano osiem nowych sportów, w tym skateboarding i wakeboarding, ale niestety nie roller derby. Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał, że nadal nie jest ono wystarczająco popularne. Jednak korzystając z nowej inicjatywy olimpijskiej, która pozwala miastom-gospodarzom na uwzględnienie „jednego lub więcej dodatkowych wydarzeń w programie olimpijskim na daną edycję igrzysk olimpijskich”, Rzym ogłosił, że składa ofertę na organizację Igrzysk Olimpijskich w 2024 r. I będzie chciał włączyć sporty wrotkarskie. Więc być może, będziemy mieli szansę, ale w międzyczasie kontynuujmy grę!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s