Blog, your creations

Michael Bodinovsky / Mike-El

About author: – check also here

I would certainly consider myself as an amateur (yet to get good with the digital) illustrator. I am geek to the very end, a huge star wars fan, and a collector of many different kinds of books and figures. Although I work full-time as a graphic and a web designer I always wanted to make art my occupation. I finished art school when I was a teenager, but at that time, I was’t smart enough to appreciate the skill and abilities it gave me. Years later I tried myself here and there, got a very cool project to illustrate a book on the parent-child relations and started to work harder om my skills. My works are mostly done by liners and copic markers, then edited on the PC.

About 2 years ago, my wife Sonya (it’s her in the image “Bite Hard” #505) joined the local roller derby community in St-Petersburg, Russia “White Night Furies”. This is, at the very least a community of great strength and humaine power, and as the world in general struggles to ease itself and follow the path of inclusivity and healthy tolerance, “White Night Furies” is one of few, unfortunately, communities that allows anyone to feel appreciated. At some point, the new recruits formed their own team, “The Baltic Witches”, and I designed a team logo for them (art attached). For me, the derby sport itself was a huge “inspirational boost” and I hope to continue exploring this powerful theme.

O Autorze – sprawdźcie też tu

Z pewnością uważałbym się za ilustratora amatora (jeszcze nie znającego się na ilustracji cyfrowej). Jestem geekiem do szpiku kości, wielkim fanem gwiezdnych wojen i kolekcjonerem wielu różnych książek i figurek. Chociaż pracuję na pełny etat jako grafik i projektant stron internetowych, zawsze chciałem, aby sztuka była moim zawodem. Skończyłem szkołę plastyczną, kiedy byłem nastolatkiem, ale w tym czasie nie byłem wystarczająco inteligentny, aby docenić umiejętności i zdolności, które mi to dało. Wiele lat później próbowałem sił tu i tam, dostałem bardzo fajny projekt ilustrujący książkę na temat relacji rodzic-dziecko i zacząłem ciężko pracować nad moimi umiejętnościami. Moje prace są głównie wykonywane przez pisakami i markerami, a następnie edytowane na komputerze.

Około 2 lat temu moja żona Sonya (to ona na zdjęciu „Bite Hard” # 505) dołączyła do lokalnej społeczności derby w Sankt Petersburgu w Rosji „White Night Furies”. Jest to  wspólnota o wielkiej mocy i ludzkiej sile, a ponieważ świat w ogólności usiłuje się uspokoić i podążać ścieżką integracji i zdrowej tolerancji, „White Night Furies” są  jedną z niestety niewielu społeczności, która pozwala każdemu poczuć się docenionym. W pewnym momencie w ramach ligi nowi rekruci utworzyli własny zespół „The Baltic Witches”, a ja zaprojektowałem dla nich logo (załączona grafika). Dla mnie roller derby było ogromnym „inspirującym impulsem” i mam nadzieję, że będę kontynuował odkrywanie tego potężnego tematu.

DA5DA4DA3DA2

DA1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s