Blog, Just DIY

Paint you helmet – tutorial / Zrób to sam – pomaluj swój kask

As you can read in “Skates in the city” we highly recommend wearing helmet at any occasion on skates. We know you might feel you don’t look pretty in it but that’s why we always have DIY tips for you 🙂 In sport stores or skate shops you might find helmets in any colour you wish and with very different patterns but sometimes it’s just not enough. That’s why today we’ll tell you how to repaint your helmet.

You will need:

 • helmet – I don’t recommend to repaint shiny new helmets (what’s the use?) but also make sure your helmet is safe and don’t need to be replaced more than repaint
 • things to get rid of stickers: sth greasy, warm water, brush, solvent (eg nail polish remover), fine sandpaper
 • aluminum foil, masking / painting tape
 • spray paint: primer and colour one – make sure it’s intended for PVC and plastics (according to the instructions, try to paint on a less visible part of the helmet)
 • place to paint: garbage bag / old newspapers, roll of paper towels

DIY 2

Remove helmet liners (now it’s also good time to wash them 😉 ), clean the helmet from dust, get rid of stickers – try few ways:

 • scrap them off with hands or paper knive
 • use sth greasy (mayonnaise / old body balm / olive) – put it on stickers, wait a while and scrap – work good on stubborn paper stickers
 • wash in warm water (with brush) – warm water will help to dissolve glue
 • use nail polish remover to remove rest of the glue

Sandpaper the helmet for increases surface adhesion for paint – do it very gently to not damage the helmet! It is very important as we want it to still protect our brains.

DIY 7

Protect inside with alufoil and painter tape – cover all parts that you don’t want to be painted. Degrease again with nail polish remover – that’s preventing later the paint to fall off.

Prepare place:

 • you can paint outside the house – choose a place hidden from wind (wind can bring dust on your fresh painted helmet)
 • you can paint inside house – protect all surfaces from paint (here you can use cut open garbage bag / old news papers)
 • don’t forget about your animals! Paint can be toxic for them! And look out at the fur – it likes to get stick to the painting surface and don’t look very well under the paint
 • I find it very comfortable to put helmet on paper towels roll – you have access to whole helmet from every side and still it’s stable

Use primer paint – read the instructions! Use thin layers to avoid stains.

Use colour paint – As above! Be patient! Let the paint dry before next layer! Don’t touch before it dries!

DIY 13

You can of course use other things to customize your helmet: stickers, fake flowers, sequins ect just remember to not use the objects that are sharp and hard, because:

 • you may fall down and those things can fall apart from your helmet and make you additional harm
 • you can fall on somebody else with your head and make then harm with your helmet
 • in roller derby there are rules about how your helmet can or can’t look like

Take off masking tape, put liners inside and voila! You’re ready to go!

DIY 14

WERSJA POLSKA:

Jak możecie przeczytać w „Skates in the city”, zalecamy noszenie kasku przy każdej okazji na wrotkach. Wiemy, że możesz czuć, że nie wyglądasz w nim ładnie, ale dlatego zawsze mamy dla Ciebie wskazówki dotyczące DIY 🙂 W sklepach sportowych lub skate shopach możesz znaleźć kaski w dowolnym kolorze i w bardzo różnych wzorach, ale czasami to po prostu nie wystarcza. Dlatego dzisiaj podpowiadamy, jak przemalować kask.

Będziesz potrzebować:

 • kask – nie polecam przemalowywania błyszczących nowością kasków (jaki miałby być tego sens?), ale upewnij się także, że kask jest bezpieczny i nie trzeba go wymienić bardziej niż odmalować
 • aby pozbyć się naklejek: coś tłustego, ciepła woda, szczotka, rozpuszczalnik (np zmywacz do paznokci),
 • drobny papier ścierny
 • folia aluminiowa, taśma malarska
 • farba w sprayu: podkładowa (primer) i kolorowa – upewnij się, że jest przeznaczona do PCV i tworzyw sztucznych (zgodnie z instrukcją zrób próbę malowania na mało widocznym fragmencie kasku)
 • miejsce do malowania: worek na śmieci / stare gazety, rolka ręczników papierowych

Wyjmij wyściółkę kasku (teraz to dobry czas, żeby ją wyprać 😉 ), oczyść kask z kurzu, pozbądź się naklejek – jest na to kilka sposobów:

 • zdrap je paznokciami lub przy użyciu nożyka do papieru
 • użyj czegoś tłustego (majonezu / starego balsamu do ciała / oliwy) – nałóż na naklejki, odczekaj chwilę i zdrap – dobrze działa na uparte papierowe naklejki
 • umyj kask w ciepłej wodzie (szczotką) – ciepła woda pomoże rozpuścić klej
 • użyj zmywacza do paznokci, żeby usunąć resztki kleju

Użyj papieru ściernego, to zwiększy przyczepność farby – zrób to bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić kasku! To bardzo ważne, bo chcemy aby nasz kask nadal chronił nasz mózg.

Osłoń wnętrze kasku folią aluminiową i taśmą malarską – zasłoń wszystkie części, których nie chcesz pomalować.
Ponownie odtłuść kask zmywaczem do paznokci – to zabezpiecza przed późniejszym odpryskiwaniem farby.
Przygotuj sobie miejsce do malowania:

 • możesz malować na zewnątrz – wybierz miejsce osłonięte od wiatru (wiatr może nanieść kurz na twój świeżo pomalowany kask,
 • możesz malować w domu – zabezpiecz wszystkie powierzchnie przed farbą (tu przyda się rozcięty worek na śmieci),
 • nie zapomnij o zwierzakach! Farba może być dla nich toksyczna! I uważaj na sierść, która lubi się przyczepić do malowanych powierzchni i nie wygląda zbyt dobrze pod farbą,
 • dla mnie najwygodniej było umieścić kask na rolce ręczników papierowych – zapewniło mi to dostęp z każdej strony, a kask był stabilny.

Użyj farby podkładowej – przeczytaj instrukcję! Nakładaj cienkie warstwy, żeby uniknąć zacieków!
Nałóż farbę kolorową – jak wyżej! Bądź cierpliwy! pozwól farbie dobrze wyschnąć przed nałożeniem kolejnej warstwy! Nie dotykaj zanim farba nie wyschnie!
Możesz oczywiście użyć innych rzeczy do ozdobienia kasku jak np: naklejek, sztucznych kwiatów, cekinów itp, ale pamiętaj, żeby nie używać ostrych i twardych przedmiotów, ponieważ:

 • możesz się przewrócić, a ozdoby z twojego kasku mogą się odkleić i zrobić ci dodatkową krzywdę
 • możesz niechcący wpaść na kogoś swoją głową i zrobić mu krzywdę ozdobami ze swojego kasku
 • w roller derby istnieją osobne zasady, które mówią jak twój kask może lub nie wyglądać.

Zdejmij taśmę maskującą, załóż linery i voila! Jesteś gotowy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s