Blog, We were there

Spring bootcamp in Warsaw / Wiosenny bootcamp w Warszawie

by Rita Skater

photos Tom Malko

March 23-24 in Warsaw, Warsaw Hellcats Roller Girls together with Warsaw Hellbadgers Officials Squad organized a Spring Bootcamp with Miracle Whips, Wonder Zebra and Shref.

We were very lucky, because the weather on both days was beautiful and encouraged increased activity. And that was quite a lot! Over 50 participants took part in the bootcamp. For them there were provided different variants of participation: for players, for officials, on skates or off, and all possible combinations of the above.

The first day started with activities for players with Miracle Whips. After a quick warm-up, hard work began. It was amazing to watch Miracle Whips, as he explains the basics of every movement on the track with humor and patience. And then as she shows how to combine these bases to achieve maximum efficiency on the track – regardless of whether you are a blocker or a jammer.

After 5 hours of work and a short break to catch a breath, the second part of the first day began: classes for officials. Until now, I have associated Wonder Zebra and Shref as very good roller derby refferees and guys coming to life with a long distance. During their classes, it was obviously confirmed, but at the same time I noticed their huge professionalism and amazing dedication to our sport and community. By telling stories about the best / worst / funniest / most stupid misfits – their own or who they witnessed (without mentioning names of course! 😉 they explained what is most important in the work of a roller derby referee.

On the second day, the roles were reversed and the day began with the meeting of the officials, giving players the opportunity to sleep a little longer. After four hours, everyone met on the track; Miracle Whips with players improved the teachings of the previous day, Wonder Zebra and Shref turned theory into practice with their SO flock.

Bootcamp ended with a traditional scrimm in which you could use the freshly acquired knowledge.

Bootcamps are always an amazing opportunity to gain new experience, talk to experienced trainers and meet new people forming our community.

WERSJA POLSKA:

W dniach 23-24 marca w Warszawie Warsaw Hellcats Roller Girls razem z Warsaw Hellbadgers Officials Squad zorganizowali wiosenny bootcamp z Miracle Whips, Wonder Zebrą i Shrefem. Mieliśmy dużo szczęścia, bo pogoda w oba dni była przepiękna i zachęcała do wzmożonej aktywności. A tej było całkiem sporo! W bootcampie wzięło udział ponad 50 uczestników. Przewidziane dla nich były różne warianty uczestnictwa: dla zawodników, dla sędziów, na wrotkach lub bez i wszelkie możliwe kombinacje powyższego.

Pierwszy dzień rozpoczął się od zajęć dla graczy z Miracle Whips. Po szybkiej rozgrzewce rozpoczęła się ciężka praca. Niesamowicie było obserwować Miracle, jak tłumaczy podstawy każdego ruchu na torze z humorem i cierpliwością. A następnie jak pokazuje jak łączyć te podstawy, tak aby osiągnąć jak największą efektywność na torze – niezależnie od tego czy jesteś blokerem czy jammerem.

Po 5 godzinach pracy i krótkiej przerwie dla złapania oddechu, rozpoczęła się druga część pierwszego dnia: zajęcia dla sędziów. Do tej pory kojarzyłam Wonder Zebrę i Shrefa jako bardzo dobrych sędziów roller derby i facetów podchodzących do życia z dużym dystansem. Podczas ich zajęć to oczywiście się potwierdziło, ale równocześnie dostrzegłam ich ogromny profesjonalizm i niesamowite oddanie naszemu sportowi i społeczności. Opowiadając historie o najlepszych / najgorszych / najśmieszniejszych / najgłupszych wpadkach – własnych lub których byli świadkami (bez podawania nazwisk oczywiście!) tłumaczyli co jest najważniejsze w pracy sędziego roller derby.

Drugiego dnia role się odwróciły i dzień rozpoczął się od spotkania sędziów, dając zawodnikom możliwość pospania chwilę dłużej. Po czterech godzinach wszyscy spotkali się na torze; Miracle Whips z zawodnikami doskonalili nauki z poprzedniego dnia, Wonder Zebra i Shref przekuwali teorię na praktykę ze swoją trzódką SO. Bootcamp zakończył się tradycyjnym scrimmem, w którym można było wykorzystać świeżo zdobytą wiedzę.

Bootcampy to zawsze niesamowita okazja do zdobycia nowego doświadczenia, porozmawiania z doświadczonymi trenerami oraz poznania nowych ludzi tworzących naszą społeczność.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s