Blog, right on track

Getting into the derby stance / Przyjmowanie pozycji derbowej

Regardless of the type of skating you do, there is an ideal form that will improve your performance and help you avoid unnecessary pain/injury. For roller derby, this is the classic roller derby stance and one of your first derby lessons. / Niezależnie od tego, jaki rodzaj jazdy na wrotkach uprawiasz, istnieje idealna postawa, która poprawi twoją wydajność i pomoże Ci uniknąć niepotrzebnego bólu czy kontuzji. W roller derby jest to klasyczna postawa derby (derby stance) i to jedna z pierwszych lekcji w nauce roller derby.

Blog, News from, News from ...

Short Track Roller Derby: A New Way to Build Derby / Short Track Roller Derby: Nowy sposób na rozwój!

What is Short Track Roller Derby? What are the rules? Is it a good idea to play? Read the article and find out! / Co to jest Short Track Roller Derby? Jakie są zasady? Czy to dobry pomysł na mecze? Przeczytaj artykuł i się przekonaj.

Blog, derby 101

One long whistle and you know it’s a penalty! / Jeden długi gwizdek i już wiesz, że to kara!

In the previous issue, we told you about roller derby officials. We indicated that their main task is to enforce the rules, ensuring safe and honest gameplay. Today, we will explain to you what types of penalties can occur during game and what happens when they do. / W poprzednim numerze opowiedzieliśmy wam o sędziach w roller derby. Pokazaliśmy, że ich głównym zadaniem jest egzekwowanie zasad, zapewniając bezpieczną i uczciwą rozgrywkę. Dziś wyjaśnimy wam, jakie rodzaje kar mogą wystąpić w grze i co się dzieje, gdy to się stanie.