Articles

Here you will find individual articles. We will publish them some time after the release of the next issues of the magazine. Choose the category that interests you from the menu:

 • Ask Molly – your questions and doubts dispelled by Molly ‘Master Blaster’ Stenzel
 • Skates in the city – tips for begginer skaters
 • Derby 101 – Roller Derby rules
 • The Talk – interviews
 • Right on track – tips for freshies on track
 • We were there – photoreportages
 • Through the viewfinder – Roller Derby photographer stories
 • Keep it Semple – how to exercise to be great in roller derby
 • Ramps&Bowls – Chicks in Bowls meetups, skatepark tips
 • News from … – what is happening all over the world
 • Just DIY – decorate your roller skates with your own hand
 • Variety – everything else 🙂 “psychology” on track, famous people on skates …

Read and share interesting articles with your friends! And let us know what else you want to read about and what we can do better.

WERSJA POLSKA

Tutaj znajdziesz poszczególne artykuły. Będziemy je publikować po wydaniu kolejnych numerów magazynu. Wybierz z menu kategorię, która Cię interesuje:

 • Ask Molly – wasze pytania i wątpliwości rozwiane przez Molly “Master Blaster” Stenzel
 • Skates in the City – wskazówki dla początkujących wrotkarzy
 • Derby 101 – reguły Roller Derby
 • The Talk – wywiady
 • Right on Track – wskazówki dla początkujących na torze
 • We were there – fotoreportaże
 • Through the viewfinder – historie fotografa Roller Derby
 • Keep it Semple – jak ćwiczyć by być świetnym w roller derby
 • Ramps&Bowls – spotkania Chicks in Bowls, wskazówki na skatepark
 • News form … – co się dzieje w derby świecie
 • Just DIY – własnoręcznie ozdób swoje wrotki 
 • Variety – wszystko inne 🙂 “psychologia” no torze, sławni ludzie na wrotkach …

Czytaj i udostępniaj ciekawe artykuły swoim znajomym! I daj nam znać, o czym jeszcze chcesz przeczytać i co możemy zrobić lepiej.