Blog, derby 101

What do zebras & flamingos have to do with roller derby? / Co zebry i flamingi mają wspólnego z roller derby?

To some, it appears that roller derby has a lot of rules; to others, that the rules of roller derby are very complicated. To more still, that both apply at once. 😉 In our opinion, it is not so complicated. It must be conceded, however, that unlike other sports, points can be scored in simultaneously by both teams… and that the whole thing takes place on roller skates... at an amazing pace. Hence, during the game you will see a large number of officials, both on and off roller skates. Regardless of their position, each of them has their hands full. For more pics of officials - check issue 2 WAB / Jedni twierdzą, że Roller Derby ma strasznie dużo zasad, drudzy że są one bardzo skomplikowane. Jeszcze inni, że jedno i drugie na raz 😉 W naszym odczuciu nie jest to aż tak bardzo skomplikowane. Przyznać jednak trzeba, że odmiennie od innych sportów - tu punkty są zdobywane równolegle przez obie drużyny. A że cała sprawa rozgrywa się na wrotkach - rzecz ma niesamowite tempo. Stąd też podczas meczu można zauważyć dużą liczbę sędziów, zarówno na wrotkach, jak i bez nich. A i tak, każdy z nich ma ręce pełne roboty. Żeby zobaczyć więcej zdjęć sędziów - zajrzyjćie do numeru 2 WAB.