Blog, We were there

MRDWC Barcelona 2018

Short reportage from Men's Roller Derby World Cup 2018 in Barcelona (more photos in issue 1) / Króki reportaż z Mistrzostw Świata Męskiego Roller Derby 2018 w Barcelonie (więcej zdjęć w numerze 1)