Blog, derby 101

One long whistle and you know it’s a penalty! / Jeden długi gwizdek i już wiesz, że to kara!

In the previous issue, we told you about roller derby officials. We indicated that their main task is to enforce the rules, ensuring safe and honest gameplay. Today, we will explain to you what types of penalties can occur during game and what happens when they do. / W poprzednim numerze opowiedzieliśmy wam o sędziach w roller derby. Pokazaliśmy, że ich głównym zadaniem jest egzekwowanie zasad, zapewniając bezpieczną i uczciwą rozgrywkę. Dziś wyjaśnimy wam, jakie rodzaje kar mogą wystąpić w grze i co się dzieje, gdy to się stanie.