Blog, News from, News from ...

Short Track Roller Derby: A New Way to Build Derby / Short Track Roller Derby: Nowy sposób na rozwój!

What is Short Track Roller Derby? What are the rules? Is it a good idea to play? Read the article and find out! / Co to jest Short Track Roller Derby? Jakie są zasady? Czy to dobry pomysł na mecze? Przeczytaj artykuł i się przekonaj.

Blog, derby 101

One long whistle and you know it’s a penalty! / Jeden długi gwizdek i już wiesz, że to kara!

In the previous issue, we told you about roller derby officials. We indicated that their main task is to enforce the rules, ensuring safe and honest gameplay. Today, we will explain to you what types of penalties can occur during game and what happens when they do. / W poprzednim numerze opowiedzieliśmy wam o sędziach w roller derby. Pokazaliśmy, że ich głównym zadaniem jest egzekwowanie zasad, zapewniając bezpieczną i uczciwą rozgrywkę. Dziś wyjaśnimy wam, jakie rodzaje kar mogą wystąpić w grze i co się dzieje, gdy to się stanie.

Blog, We were there

Slavic / Baltic Sevens Tournament / Słowiański / Bałtycki Turniej Siódemek

by Tom Malko photos Tom Malko / Paulina Bartosińska / @taimons The Slavic / Baltic Sevens Tournament was the largest roller derby event organized so far in both Poland as well as this part of Europe. This event was a direct continuation of two events organized by Warsaw Hellcats Roller Girls in 2017: the Warsaw… Continue reading Slavic / Baltic Sevens Tournament / Słowiański / Bałtycki Turniej Siódemek

Blog, We were there

Occasional events: Secret Santa & Santa vs Grinch / Wydarzenia sezonowe: Mikołajki & Santa vs Grinch

Christmas on skates - occasional events / Święta na wrotkach - wydarzenia sezonowe