Blog, right on track

Keep Calm – it’s only the Minimum Skill Test / Spokojnie, to tylko Minimum Skill Test!

What is MST? Why it is so important? What can you do to prepare for it? Everything you will find in this article! / Co to jest MST? Dlaczego jest tak ważne? Jak się przygotować do MST? Wszystko znajdziecie w tym artykule!

Blog, Just DIY

Roller skates toe guards/covers – super easy or easy version tutorial / Noski do wrotek w wersji super łatwej i łatwej – samouczek

When you get new roller skates, you want them to forever remain as nice and clean as on the day of purchase. When your skates have gone through a bit with you, you know how important it is to protect them from damage. In both cases, it's worth thinking about protective covers for the boots of your roller skates. / Kiedy masz nowe wrotki, chcesz żeby już na zawsze pozostały takie ładne i czyste jak w dniu zakupu. Kiedy twoje wroty już trochę z Tobą przeżyły, wiesz jak ważne jest zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami. W obu przypadkach warto pomyśleć o ochraniaczach na czubki butów twoich wrotek.

Blog, derby 101

What do zebras & flamingos have to do with roller derby? / Co zebry i flamingi mają wspólnego z roller derby?

To some, it appears that roller derby has a lot of rules; to others, that the rules of roller derby are very complicated. To more still, that both apply at once. 😉 In our opinion, it is not so complicated. It must be conceded, however, that unlike other sports, points can be scored in simultaneously by both teams… and that the whole thing takes place on roller skates... at an amazing pace. Hence, during the game you will see a large number of officials, both on and off roller skates. Regardless of their position, each of them has their hands full. For more pics of officials - check issue 2 WAB / Jedni twierdzą, że Roller Derby ma strasznie dużo zasad, drudzy że są one bardzo skomplikowane. Jeszcze inni, że jedno i drugie na raz 😉 W naszym odczuciu nie jest to aż tak bardzo skomplikowane. Przyznać jednak trzeba, że odmiennie od innych sportów - tu punkty są zdobywane równolegle przez obie drużyny. A że cała sprawa rozgrywa się na wrotkach - rzecz ma niesamowite tempo. Stąd też podczas meczu można zauważyć dużą liczbę sędziów, zarówno na wrotkach, jak i bez nich. A i tak, każdy z nich ma ręce pełne roboty. Żeby zobaczyć więcej zdjęć sędziów - zajrzyjćie do numeru 2 WAB.

Blog, The Talk

Bad Rangers Poznań Roller Derby League

Bad Rangers Poznań Roller Derby League officially formed on April 12, 2018 after several months of preparation and fine-tuning. As the first action of their cooperation on June 16, they organized a roller derby tournament of sevens, “7th Heaven,” in Poznań. And it all started with two people and a dream - 5 years ago. For more photos check issue #2 WAB / Bad Rangers Poznań Roller Derby League - oficjalnie powstali 12 kwietnia 2018 r. (po kilkumiesięcznych przygotowaniach i docieraniu się), a jako pierwszy efekt swojej współpracy 16 czerwca zorganizowali turniej siódemek roller derby “7th Heaven” w Poznaniu. A wszystko zaczęło się od dwóch osób i marzenia - 5 lat temu. Więcej zdjęć w numerze 2 WAB.

Blog, We were there

7th Heaven Sevens Tournament in Poznań / 7th Heaven Turniej Siódemek w Poznaniu

Reportage from the sevens tournament in Poznań, which took place in June 2018. For more photos - read issue #2 WAB / Reportaż z turnieju siódemek w Poznaniu, który odbył się w czerwcu 2018 r. Po więcej zdjęć - zajrzyjcie do nr 2 WAB.