Blog, skates in the city

Know your skates: roller skate parts guide / Poznaj swoje wrotki: przewodnik po częściach

The best way to really get to know your skates is by disassembling all the moving parts and putting everything back together. I would highly recommend inviting some (more experienced) friends to help you. 😀 At first, it will be frightening (“omg, what if I’m not able to put them back together???”) but after few tries, you’ll be feeling like a pro. 😀 / W zasadzie najlepsza metoda na poznanie budowy wrotek to rozłożenie ich na części pierwsze, najlepiej w towarzystwie bardziej doświadczonych 😀 Na początku to bardzo stresujące („a jeśli nie uda mi się ich złożyć z powrotem???”), ale po kilku próbach poczujesz się jak prawdziwy mistrz 😀

Blog, Magazine, polish version

What a Bout! Numer 2 Jesień’18

Witamy w drugim numerze What a Bout! W środku znajdziecie nową kolumnę prowadzoną przez Claire Semple, a w niej artykuł "Rozgrzej się!"; teksty Liz o Minimimum Skills Test, Marka o początkach roller derby, tekst Alisy z Czech i Sama o Bułgarii; wywiad z Bad Rangers Roller Derby Leauge i reportaż z ich turnieju siódemek. Clocharide… Continue reading What a Bout! Numer 2 Jesień’18

Blog, derby 101

What the hell is Roller Derby? / Czym do diabła jest Roller Derby?

Roller derby is a full-contact sport on roller skates played on an oval track. But what does that mean? Let’s talk about the basic roller derby rules. / Roller derby to kontaktowy sport rozgrywany na wrotkach na owalnym torze. Ale co to właściwie znaczy? Porozmawiajmy zatem o podstawowych zasadach roller derby.

Blog, We were there

MRDWC Barcelona 2018

Short reportage from Men's Roller Derby World Cup 2018 in Barcelona (more photos in issue 1) / Króki reportaż z Mistrzostw Świata Męskiego Roller Derby 2018 w Barcelonie (więcej zdjęć w numerze 1)