Blog, derby 101

What do zebras & flamingos have to do with roller derby? / Co zebry i flamingi mają wspólnego z roller derby?

To some, it appears that roller derby has a lot of rules; to others, that the rules of roller derby are very complicated. To more still, that both apply at once. 😉 In our opinion, it is not so complicated. It must be conceded, however, that unlike other sports, points can be scored in simultaneously by both teams… and that the whole thing takes place on roller skates... at an amazing pace. Hence, during the game you will see a large number of officials, both on and off roller skates. Regardless of their position, each of them has their hands full. For more pics of officials - check issue 2 WAB / Jedni twierdzą, że Roller Derby ma strasznie dużo zasad, drudzy że są one bardzo skomplikowane. Jeszcze inni, że jedno i drugie na raz 😉 W naszym odczuciu nie jest to aż tak bardzo skomplikowane. Przyznać jednak trzeba, że odmiennie od innych sportów - tu punkty są zdobywane równolegle przez obie drużyny. A że cała sprawa rozgrywa się na wrotkach - rzecz ma niesamowite tempo. Stąd też podczas meczu można zauważyć dużą liczbę sędziów, zarówno na wrotkach, jak i bez nich. A i tak, każdy z nich ma ręce pełne roboty. Żeby zobaczyć więcej zdjęć sędziów - zajrzyjćie do numeru 2 WAB.

Blog, The Talk

Bad Rangers Poznań Roller Derby League

Bad Rangers Poznań Roller Derby League officially formed on April 12, 2018 after several months of preparation and fine-tuning. As the first action of their cooperation on June 16, they organized a roller derby tournament of sevens, “7th Heaven,” in Poznań. And it all started with two people and a dream - 5 years ago. For more photos check issue #2 WAB / Bad Rangers Poznań Roller Derby League - oficjalnie powstali 12 kwietnia 2018 r. (po kilkumiesięcznych przygotowaniach i docieraniu się), a jako pierwszy efekt swojej współpracy 16 czerwca zorganizowali turniej siódemek roller derby “7th Heaven” w Poznaniu. A wszystko zaczęło się od dwóch osób i marzenia - 5 lat temu. Więcej zdjęć w numerze 2 WAB.

Blog, We were there

7th Heaven Sevens Tournament in Poznań / 7th Heaven Turniej Siódemek w Poznaniu

Reportage from the sevens tournament in Poznań, which took place in June 2018. For more photos - read issue #2 WAB / Reportaż z turnieju siódemek w Poznaniu, który odbył się w czerwcu 2018 r. Po więcej zdjęć - zajrzyjcie do nr 2 WAB.

Blog, skates in the city

Know your skates: roller skate parts guide / Poznaj swoje wrotki: przewodnik po częściach

The best way to really get to know your skates is by disassembling all the moving parts and putting everything back together. I would highly recommend inviting some (more experienced) friends to help you. 😀 At first, it will be frightening (“omg, what if I’m not able to put them back together???”) but after few tries, you’ll be feeling like a pro. 😀 / W zasadzie najlepsza metoda na poznanie budowy wrotek to rozłożenie ich na części pierwsze, najlepiej w towarzystwie bardziej doświadczonych 😀 Na początku to bardzo stresujące („a jeśli nie uda mi się ich złożyć z powrotem???”), ale po kilku próbach poczujesz się jak prawdziwy mistrz 😀

Blog, Magazine, polish version

What a Bout! Numer 2 Jesień’18

Witamy w drugim numerze What a Bout! W środku znajdziecie nową kolumnę prowadzoną przez Claire Semple, a w niej artykuł "Rozgrzej się!"; teksty Liz o Minimimum Skills Test, Marka o początkach roller derby, tekst Alisy z Czech i Sama o Bułgarii; wywiad z Bad Rangers Roller Derby Leauge i reportaż z ich turnieju siódemek. Clocharide… Continue reading What a Bout! Numer 2 Jesień’18

Blog, english version, Magazine

What a Bout! Issue 2 Autumn’18

Welcome to the second issue of What a Bout! Inside you will find new column by Claire Semple and her article "Warm up!"; texts about Miniminum Skills Test by Liz, beginings of roller derby by Marko, texts from Czech by Alisa and from Bulgaria by Sam; interview with Bad Rangers Roller Derby Poznan plus reportage… Continue reading What a Bout! Issue 2 Autumn’18